Choosing Good Ogłoszenia Elektronika

Choosing Good Ogłoszenia Elektronika

Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa transportowego.
Funkcjonowanie transportu jako elementu systemu gospodarczego kraju jest
niezwykle istotne. W przypadku Polski transport samochodowy jest jednym z
najważniejszych obszarów transportu, co wynika z jednej strony z rozbudowy
infrastruktury transportowej i kierunków jej rozwoju, ale także z faktu, że pod względem
kosztów pozyskanie środków transportu samochodowego jest często znacznie tańszym
rozwiązaniem niż korzystanie z transportu kolejowego, czy też lotniczego. Stąd też w
Polsce liczba firm transportowych oferujących transport samochodowy jest szczególnie
duża, przy czym specjalizacja firm jest bardzo zróżnicowana i uwarunkowana zarówno
potrzebami rynku jak i możliwości przedsiębiorstwa w zakresie pozyskania środków
finansowych.
Celem niniejszej pracy jest prezentacja działania przedsiębiorstwa PTC Marek
Choma sp. z o.o., która zajmuje się transportem kontenerów morskich z portów
trójmiejskich, a także innych portów funkcjonujących w Europie. W pracy wskazano
jakie znaczenie ma transport samochodowy w transporcie kontenerów drogą lądową, a
także w jaki sposób funkcjonuje takie przedsiębiorstwo. Autorka określiła także, w jaki
sposób transport samochodowy wpływa na funkcjonowanie innych gałęzi transportu, a
także w jaki sposób jest powiązany z funkcjonowaniem terminali kontenerowych.
Prezentowana praca składa się z trzech rozdziałów, które kolejno mają poruszać
istotne kwestie związane z funkcjonowaniem transportu kontenerów przy pomocy
transportu drogowego. Rozdział their website I to omówienie roli transportu w gospodarce. Prezentacja
obejmie zarówno zasady funkcjonowania transportu i statystyki związane z usługami
transportowymi jakie świadczone są zarówno przez firmy świadczące usługi transportu
samochodowego, jak i funkcjonujące w branży transportu kolejowego, czy też lotniczego.